Hvorfor arbejdsglæde?

Hvorfor er arbejdsglæde vigtig?
Både for dig som medarbejder og for virksomheden?

Fra videnskaben inden for positiv psykologi, ved vi at arbejdsglæde giver mere produktive og kreative medarbejdere.

Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being

Forskning viser blandt andet at medarbejdere performer bedre, når de er glade og er engagerede i det de gør.

The Progress Principle

Effekter af arbejdsglæde

Kilder: Gallup, HBR, Forbes, MIT, Harvard University, Greater Good Science Center, Martin Seligman, Amy Wrezniewski, Teresa Amabile, Sonja Lyubomirsky, Cary Cooper, Barbara Fredrickson, Ed Diener m.fl.

Arbejdspladser, der fokuserer på arbejdsglæde, kan simpelthen se det på bundlinjen. Virksomhedens klarer sig bedre og det skaber en sundere work-life-balance.

Arbejdsglæde – fordi det er godt for virksomheden, men mest af alt fordi det er godt for mennesker!

FAQ’s

Her er nogle af de spørgsmål jeg ofte får

Hvem er ansvarlig for arbejdsglæden?

Vi har alle et ansvar for arbejdsglæden. Dig selv, kolleger, ledere og selve virksomheden har også et ansvar for at skabe de rette rammer.
Det er lettest at finde arbejdsglæden, når du ved hvad det gør dig glad og hvad der går ud over din arbejdsglæde. Så kan du søge mere af det der gør dig glad – og du kan gøre noget ved det der ødelægger arbejdsglæden.

Får man arbejdsglæde af højere løn og frynsegoder?

Det er altid rart med en lønstigning eller en lille bonus, men det er ikke noget der rykker ved arbejdsglæden – slet ikke på længere sigt. Arbejdsglæde er når du personligt føler, at dit arbejde er meningsfuldt – du skal være stolt af dit arbejde og føle du gør en forskel. Det er også vigtigt at have gode relationer på jobbet. Arbejdsglæde kommer også, når du har respektfulde, tillidsfulde relationer til dine kolleger.

Vi har ikke tid til at gøre noget for arbejdsglæden!

Det er, når I er pressede p.g.a. travlhed eller store forandringer, at I har mest brug for at arbejde med arbejdsglæden. I pressede tider, er fokus ofte andetsteds og I glemmer de små ting i hverdagen, der kan gøre en kæmpe forskel. Selvom I normalt trives godt, vil et arbejdsglæde-oplæg give jer det løft I har brug for midt i travlheden.

Hvordan defineres arbejdsglæde?

Arbejdsglæde er svær at definere. Hvor jobtilfredshed handler om hvad vi tænker om vores job, så er arbejdsglæde når du føler du gør en forskel. Altså din oplevede glæde og ikke din evaluerede glæde.

Forskeren Emilia Simon-Thomas definerer det sådan her:
” Happiness is an overall sense that we enjoy our time, feel personally driven,  and know that what we do matters.”

Min ledelse synes ikke at arbejdsglæde er vigtig…

Hvis ledelsen ikke er parate til at gå ind i arbejdet med arbejdsglæden, så bed dem om et årligt budget og nedsæt et arbejdsglæde-udvalg. Jeg har haft kæmpe succes med at hjælpe virksomheder med at starte et arbejdsglædeudvalg – eller via en workshop at hjælpe tillidsrepræsentanter/AMR med at få lavet en arbejdsglædeplan.

Jamen vi får jo aldrig alle med…

Nej, det er faktisk rigtigt. Vi er alle forskellige! Nogle er med på idéen fra starten, nogle kommer til efterhånden og andre (de færreste) kommer aldrig med. Men skal vi lade de få bestemme om vi skal gøre noget for arbejdsglæden?
I et arbejdsglædeforløb, har vi fokus på at ramme så mange som muligt. Der vil være tiltag for de resultatorienterede, de konkurrenceprægede, dem der er mere socialt anlagt, de introverte osv.


Der er flere muligheder for sammensætte et arbejdsglædeforløb der passer til jer.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan aftale et uforpligtende møde.